Fri tanke

Du kan lese om min historie i Fri tanke: Medlemsbladet til Human-Etisk Forbund. Intervjuet er en del av en intervjuserie med flere mennesker der hovedtema er «noen å snakke med».

Human-Etisk forbund har nå som mål å øke livssynsmessig mangfold i institusjonene – og at humanistiske livsveiledere skal være en selvfølgelig del av dette mangfoldet.